အဖွဲ့ဝင်များ

Serge Pun @ @ ဦးသိမ်းဝေ

ဒုဥက္ကဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် - NYDC
ဥက္ကဌ - Serge Pun & Associates (Myanmar) လီမိတက်


Alicia Khine

Head of City Planning & Development


ဝင့်ဝင့်ထက်လှိုင်

Head of Corporate Development

စုနန္ဒာအောင်

Head of Finance and Operations