ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့များ

ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ လွဲပြောင်းအပ်နှံရန် အတွက် ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဥ် အမှတ် (၁၃/၂၀၂၁)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ် (၂၁) ရ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။

(၁) ဦးညွန့်ဖေ၊ ဒါရိုက်တာ (ဥက္ကဋ္ဌ) ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ဏီလီမိတက်၊
အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
(၂) ဦးညီညီဦး၊ ဒါရိုက်တာ၊ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ဌာနမှူး၊ မြို့ပြစီမံကိန်းဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
(၃)‌ ဒေါက်တာတိုးအောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ဌာနမှူး၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
(၄) ဦးလွင်ကိုဦး၊ ဒါရိုက်တာ၊ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(၅) ဦးနေဝင်းအောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
(၆) ဒေါ်တင်တင်ကြည်၊ ဒါရိုက်တာ၊ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ဌာနမှူး၊ မြို့ပြစီမံကိန်းဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊